O FIRMIE

Jesteśmy biurem projektowym z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Z powodzeniem przygotowujemy dokumentacje techniczne dla różnych zamierzeń inwestycyjnych. Efekty niektórych z nich prezentujemy na naszych stronach.

W skład kadry inżynierskiej wchodzą:

 • projektanci:

  • architekci,
  • konstruktorzy,
  • inżynierowie instalacji sanitarnych (wod.-kan., c-o, wentylacji mech., klimatyzacji),
  • inżynierowie drogownictwa,
  • zespół ds. opracowań kosztorysowych i ekonomicznych,
  • inżynierowie elektrycy,
  • inżynierowie - niskoprądowcy (okablowanie strukturalne, zabezpieczenia ppoż., alarmowe, nagłośnienie, itp.).

 • zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Zapraszamy do współpracy

Zarząd Spółki

OFERTA

W zakresie usług projektowych i consultingowych Biuro oferuje:

 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla różnego typu obiektów (budynki użyteczności publicznej, obiekty oświatowe, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe),
 • przygotowanie projektów inwestycji współinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • zastępstwo inwestycyjne i nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji,
 • wycena nieruchomości i majątku ruchomego.

Biuro dysponuje zespołem projektantów, których wysoki poziom umiejętności potwierdzają zrealizowane projekty.

W celu sprostania oczekiwaniom naszych klientów powoływany jest każdorazowo wielobranżowy zespół inżynierów, który rozpracowuje w detalach problematykę i specyfikę danego obiektu.

Prace projektowe w zakresie:

 • architektury,
 • konstrukcji (w tym ekspertyzy techniczne),
 • instalacji sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
 • instalacji elektrycznych,
 • specjalistycznych instalacji niskoprądowych (okablowanie strukturalne, instalacje alarmu i monitoringu, zabezpieczenia ppoż., itp),
 • sporządzanie raportów z zakresu ochrony środowiska.

Usługi kosztorysowania i opracowań ekonomicznych:

 • kosztorysy inwestorskie,
 • przedmiary robót,
 • studia wykonalności.

Obsługa inwestycji podczas realizacji:

 • nadzór autorski wykonywany przez zespół projektowy,
 • nadzór inwestorski sprawowany przez zespół uprawnionych do kontroli i nadzorowania robót inżynierów wszystkich branż,
 • rozliczanie inwestycji.

Wycena majątku i nieruchomości:

 • wycena nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców majątkowych posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe,
 • wycena majątku przedsiębiorstw i firm,
 • regulacje stanów prawnych (w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej samodzielności lokalowej).
REALIZACJE

SZKOŁY I HALE SPORTOWE

K A R L I N O

hala sportowa

P Ł O T Y

hala sportowa
i stadion

P O B I E R O W O

hala sportowa

P O G O R Z E L I C A

hala tenisowa

P R Z E C Ł A W

budynek gimnazjum

R E S K O

budynek gimnazjum

S Z C Z E C I N

szkoła
przy ul. Złotowskiej

BUDYNKI MIESZKALNE

G R Y F I N O

K O Ł O B R Z E G


BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

GORZÓW
WIELKOPOLSKI


biblioteka publiczna

P Y R Z Y C E

basen pływacki

INWESTYCJE KOMERCYJNE

Apartamentowce

BEZRZECZE
I KOSZALIN


obiekty handlowe

Stacje paliw


KONTAKT

Siedziba biura:

70-354 Szczecin
ul. Ściegiennego 27/1

tel./fax 91 485 33 36
e-mail: biuro@struktura.net

Adres rejestrowy spółki:

70-560 Szczecin
ul. Grodzka 20

NIP: 955-19-42-323

Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000132514

kapitał zakładowy: 50 000 zł.